pirmdiena, 2015. gada 14. decembris


 
Šodien, 23.novembrī, Pumpuru vidusskolā notika Ventspils Augsto tehnoloģiju parka  SIA “Aspired” projekta  “Zaļā misija. Klimats” tehniski radošās darbnīcas par  klimata pārmaiņām. Šī projekta ietvaros ir  izstrādātas trīs jaunas tehniski radošās darbnīcas  Pirmā no tehniski radošajām darbnīcām stāsta par klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas šobrīd skar gandrīz visus Latvijas un pasaules iedzīvotājus. Otrā darbnīca veltīta risinājumiem, kas palīdz samazināt CO2 izmešu apjomus, tādējādi mazinot arī globālo sasilšanu, kas rada klimata pārmaiņas. Savukārt trešā darbnīca ļauj izprast dažādus pasākumus, lai pielāgotos negatīvajām klimata pārmaiņu sekām.

Visas darbnīcas ir starpdisciplināras, proti, vidusskolēniem būs iespēja izmantot arī citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas, piemēram, algebrā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā. Darbnīcās īsam teorētiskam stāstījumam seko praktiska darbošanās, uzdevumu risināšana, eksperimentu un mērījumu veikšana, novērojumi, analizēšana un secinājumu izdarīšana. Jāatzīmē, ka visas darbnīcas ir balstītas reālos starptautiskos pētījumos un statistikas datos, tādējādi maksimāli tuvinot gan aktivitātes, gan to rezultātus reālajai situācijai klimata pārmaiņu jomā Latvijā un pasaulē”.      
Visas tehniski radošās darbnīcas ir vairākkārt testētas gan pašu izstrādātāju vidū, gan mērķauditorijā. Testēšana ļāvusi radīt vidusskolēniem piemērotas un interesantas tehniski radošās darbnīcas, kuras turpmākajos piecos mēnešos iepazīs skolēni visā Latvijā. Testēšanas laikā vidusskolēni dalījās savos iespaidos, vērtēja aktivitātes, izteica komentārus un ieteikumus, kas SIA „Aspired” ļāva tās pilnveidot. Skolēni atzina, ka piedalīšanās tehniski radošajās darbnīcās bija aizraujoša un ļāva pilnībā izprast klimata pārmaiņu problēmas aktualitāti.
Projekta „Zaļā misija: klimats” mērķis ir, palielinot projektā iesaistīto partneru zināšanas un kapacitāti, pārņemot ārvalstu pieredzi, kā arī integrējot un izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, izglītot, informēt un veicināt Latvijas vidusskolēnu, dabaszinātņu pedagogu, Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, Latvijas izglītības pārvalžu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, lai veicinātu to iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu, kuri ir saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, īstenošanā.
  
 
Vairāk informācijas:
www.aspired.lv


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru