pirmdiena, 2015. gada 14. decembris


 
Šodien, 23.novembrī, Pumpuru vidusskolā notika Ventspils Augsto tehnoloģiju parka  SIA “Aspired” projekta  “Zaļā misija. Klimats” tehniski radošās darbnīcas par  klimata pārmaiņām. Šī projekta ietvaros ir  izstrādātas trīs jaunas tehniski radošās darbnīcas  Pirmā no tehniski radošajām darbnīcām stāsta par klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas šobrīd skar gandrīz visus Latvijas un pasaules iedzīvotājus. Otrā darbnīca veltīta risinājumiem, kas palīdz samazināt CO2 izmešu apjomus, tādējādi mazinot arī globālo sasilšanu, kas rada klimata pārmaiņas. Savukārt trešā darbnīca ļauj izprast dažādus pasākumus, lai pielāgotos negatīvajām klimata pārmaiņu sekām.

Visas darbnīcas ir starpdisciplināras, proti, vidusskolēniem būs iespēja izmantot arī citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas, piemēram, algebrā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā. Darbnīcās īsam teorētiskam stāstījumam seko praktiska darbošanās, uzdevumu risināšana, eksperimentu un mērījumu veikšana, novērojumi, analizēšana un secinājumu izdarīšana. Jāatzīmē, ka visas darbnīcas ir balstītas reālos starptautiskos pētījumos un statistikas datos, tādējādi maksimāli tuvinot gan aktivitātes, gan to rezultātus reālajai situācijai klimata pārmaiņu jomā Latvijā un pasaulē”.      
Visas tehniski radošās darbnīcas ir vairākkārt testētas gan pašu izstrādātāju vidū, gan mērķauditorijā. Testēšana ļāvusi radīt vidusskolēniem piemērotas un interesantas tehniski radošās darbnīcas, kuras turpmākajos piecos mēnešos iepazīs skolēni visā Latvijā. Testēšanas laikā vidusskolēni dalījās savos iespaidos, vērtēja aktivitātes, izteica komentārus un ieteikumus, kas SIA „Aspired” ļāva tās pilnveidot. Skolēni atzina, ka piedalīšanās tehniski radošajās darbnīcās bija aizraujoša un ļāva pilnībā izprast klimata pārmaiņu problēmas aktualitāti.
Projekta „Zaļā misija: klimats” mērķis ir, palielinot projektā iesaistīto partneru zināšanas un kapacitāti, pārņemot ārvalstu pieredzi, kā arī integrējot un izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, izglītot, informēt un veicināt Latvijas vidusskolēnu, dabaszinātņu pedagogu, Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, Latvijas izglītības pārvalžu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, lai veicinātu to iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu, kuri ir saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, īstenošanā.
  
 
Vairāk informācijas:
www.aspired.lv


piektdiena, 2015. gada 11. decembris

Radošā darbnīca "Izglāb eglīti!"

Pumpuru vidusskolas 3.b klase jau otro gadu pirms Ziemassvētkiem aizdomājas par to, cik daudz skaistu eglīšu tiek nocirsts... 

Pagājušajos Ziemassvētkos mēs pirmoreiz izveidojām radošo darbnīcu "Izglāb eglīti!" Nolēmām veidot no dabas materiāliem svētku eglītes, kurām nekad nenobirs skujas...
Lielais paldies mūsu klasesbiedra Kristapa tētim, kurš sagādāja nepieciešamos materiālus un darbarīkus. Mūsu pirmās egles tapa no koku zariem. Darbs mūs priecēja, tāpēc nolēmām arī turpmāk pirms Ziemassvētkiem pašu rokām darināt eglītes! 

Paši mērījām, griezām un vērām mūsu eglītes.

Rezultāts priecēja gan bērnus, gan pieaugušos.

Aizrāvušies ar radošām idejām,
eglīšu autori tās pielaikoja arī kā rūķu cepures un bārdas! 

Gads ir balts no abiem galiem... 

Atkal tuvojas Ziemassvētki, un mums atkal ir jaunas idejas, kā izglābt eglīti!


Kā īsts rūķis mūsu klasē ieradās Kristapa tētis!  Šoreiz ar koka trīsstūriem, kurus mūsu čaklās rokas padarīja par greznām un košām svētku eglītēm. 


Gada laikā paši bijām vākuši un krājuši dažādus dabas materiālus - čiekurus, sēkliņas, mandarīnu mizas, pupiņas, gliemežvākus un bērza tāsis. Noderēja arī pogas, dzijas kamoliņi un dažādi spīgulīši.Idejas un čaklo meistaru pirksti ņirbēja vien! 

Laiks paskrēja nemanot, un eglītes sāka iegūt savas svētku rotu aprises.


Cik atšķirīgi mēs paši, tik dažādas arī mūsu eglītes. Bet visas skaistas!
Priecīgus Ziemassvētkus!pirmdiena, 2015. gada 7. decembris

Pumpuru Ekoskolas sesto klašu skolēni mācās par godīgu tirdzniecību


7.decembrī Pumpuru vidusskolā viesojās sabiedriskās organizācijas ,,Zaļā brīvība" pārstāvis Valters Kinna, kurš vadīja nodarbības 6.a un 6.b klases skolēniem.
Viens no svarīgākajiem pirkuma izvēli ietekmējošiem faktoriem ir kļuvis tā veselīgums un videi draudzīgums. Pasaulē un arvien vairāk arī Latvijā patērētājs uzdod jautājumus: kā šis produkts ietekmē manu un apkārtējo veselību? Kā tas ietekmē vidi, kurā dzīvoju? Vai iepakojums ir pārstrādājams, vai tas neatstās graujošas sekas dabā?
Taču var uzdot vēl arī citus jautājumus: Kā šis produkts ir iegūts un izgatavots? Vai, to gatavojot, ir izmantots bērnu darbs? Vai strādnieki, piemēram, tējas plantācijās, saņem godīgu samaksu par savu darbu?


Skolēni iepazina šokolādes, banānu, kafijas, cukura ceļu līdz patērētājiem, iejutās ražotāju, starpnieku, zemnieku, tirgotāju lomās, diskutēja par peļņas sadali starp šiem posmiem.
 Iespēja aplūkot kakao koka augli
 Mācījāmies izvērtēt, kā produkta ceļš līdz patērētājiem ietekmē vidi.
 Izvēlies produktus, kuri marķēti ar godīgās tirdzniecības zīmēm! Tās var iepazīt Godīgās tirdzniecības zīmes
 Viktorīnā bija iespēja iegūt balviņas ar godīgas tirdzniecības simboliku.
Paldies, Valter!

Pumpuru Ekoskolas komanda piedalās Jūrmalas veselības konkursā


2. decembrī Lielupes vidusskolā pulcējas pilsētas skolu 7. klašu komandas, lai piedalītos Veselības konkursā, kuru organizēja Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs sadarbībā ar Bioloģijas skolotāju metodisko apvienību.
Pumpuru vidusskolu pārstāvēja 7.a klases skolēni Ance Nonberga, Elīza Grenenberga Grinberga, Berts Benedikts Buls un Artūrs Brūns. Skolēni startēja jauktās komandās no dažādām skolām. Konkursa gaitā bija jāveic daudzveidīgi uzdevumi - jānosaka zāļu tējas, jāsaliek uztura piramīda, jāprot sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumā cietušajiem, jāizveido un jādemonstrē vingrojumu komplekss . 1. vietu ieguva jauktā komanda ,,Bārdas" kurā piedalījās arī Elīza Grenenberga Grinberga.