ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

 

Piekrastes vērotāju projekts

Jau otro gadu Latvijas Zaļā kustība kopā ar piekrastes skolām rīko Piekrastes vērotāju ekspedīcijas, kuru laikā skolēni pēta savas piekrastes liedagu un kāpu piesārņojumu un arī bioloģiskās daudzveidības piemērus. 

Pumpuru vidusskolu projektā pārstāv 9.b klases skolēni. Jaunieši 13. oktobrī veica pētījumu Pumpuru – Mellužu piekrastē 1,5 km posmā. Pētījuma protokolos tika fiksēti gan atrastā piesārņojuma veidi, gan gliemju sugu daudzveidība.