pirmdiena, 2018. gada 6. augusts

8.b klases skolēni starptautiskā nometnē ,,Par drošu jūru".

4.-5.jūnijā atpūtas un sporta kompleksā “Dzintarkrasts”, Rojas novada Žocenē notika nometne ,,Par drošu jūru" Pasākums tika organizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. projekta “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” ietvaros.
Nometnē piedalījās 8.b klases skolēni Mārcis Intaitis, Dāniels Jansons, Lauris Vītols un skolotāja Vēsma Vijupe. Nometnes dalībnieki guva teorētiskas zināšanas par Baltijas jūras ekosistēmu, jūras straumēm, mikroskopā pētīja jūras iemītniekus, pārgājiena laikā tīrīja pludmali Kolkā un devās ekskursijā uz Rojas ostu.

Jūrmalas Ekoskolu Ekomaratons.

16. maijā Pumpuru vidusskolas Ekopadome organizēja Ekomaratonu, kurā piedalījās sākumskolu ,,Taurenītis", ,,Atvase" , Majoru vidusskolas, Vaivaru un Slokas pamatskolu komandas. Komandas pec kartes veica kontrolpunktus, kuros risināja teorētiskus un praktiskus uzdevumus par Ekoskolas tēmām. Visas komandas saņema sponsoru balvas un atzinības rakstus.


2018. gada maija ekonotikumi

Pumpuru vidusskolas 10.a un 10.b  klases skolēni, Jūrmalas pilsētas domes, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas un projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” darbinieki 2. maijā Jaunķemeru kāpās veica darbus:

 svešzemju augu sugas krokainās rozes Rosa rugosa izplatības ierobežošanu kāpās;
  kārklu pinumu veidošanu, lai veicinātu piekrastes kāpu atjaunošanos un virzītu apmeklētāju plūsmu;
  kāpu un meža sakopšanu, izvācot apmeklētāju atstātos atkritumus;
 zīlīšu un mušķērāju būrīšu izgatavošanu un uzstādīšanu.
4. maijā skolā viesojās uzņēmuma ,,CleanR" pārstāvji, kas vadīja nodarbības 6.-8. klašu skolēniem par atkritumu šķirošanu.

2018. gada februara ekonotikumi.

Devīto un astoto klašu skolēni piedalās Medicīnas muzeja organizētajās nodarbībās par atkarības vielu ietekmi uz veselību.


2017. gada decembra ekonotikumi.

Ekorīcības diena 8.XII

Visi 5.-8. klašu skolēni apmeklēja darbnīcas, kuras vadīja Ekopadomes pārstāvji:
1. Atkritumu darbnīca - Nikola, Kārlis, Klinta
2. Enerģijas darbnīca - Elīza, Laura, Katrīna, Samanta
3. Veselīga dzīvesveida darbnīca - Roberts, Diāna, Rolands, Liene
4. Ekokodeksa darbnīca - Ance, Elīna
5. Ūdens darbnīca - Bruno, Edgars
6. Meža darbnīca - Artūrs, Reinis, Patrīcija, Rēzija
7. Transporta darbnīca - Natālija, Elvīra, Toms, Kristiāns
8. Veselīga uztura darbnīca - Laura, Reinis, Gustavs, Justs
     Skolotāju vitamīnu darbnīca - Evija, Viktorija
     Rezultātus apkopoja un ,,zaļos"  skaitīja Paula , Leonarda


2017. gada novembra ekonotikumi


21., 28. novembris  Nodarbības 8. un 9. klašu skolēniem par gaisa sastāvu un dzinēju izplūdes gāzēm. Vada Mārtiņš Gulbis.2017. gada oktobra ekonotikumi.

3.X   8.b klases gidu komanda sagatavo un vada nodarbību par bioloģisko daudzveidību Ķemeru tīreļa laipās un Ķemeru parkā starptautiskai skolotāju grupai (Portugāle, Vācija, Polija, Slovākija 8., 7. klašu ekskursijas uz Brocēnu cementa ražotni, nodarbības par atmosfēras tīrības saglabāšanu ražošanas procesos.

8.b komanda iegūst 2. vietu Vides Pētnieku konkursā


2017. gada septembra ekonotikumi.

Ekopadomes izveideĀra nodarbības 10. klasēm  - bioindikācija ar ķērpjiem un piezemes ozona mērīšana.