pirmdiena, 2019. gada 30. septembris

Mācāmies par ekosistēmām Ķemeros

30.septembrī 2.a klase devās izzinošā mācību ekskursijā uz Ķemeriem. Apmeklēja Ķemeru “Meža māju”, kurā spēlēja izziņošana dabaszinību spēles par purvu,jūru, pļavu un mežu. Kā arī noskatījās mācību filmiņu par Ķemeru nacionālo parku.
Tālāk devās purva nodarbībā uz Ķemeru purva laipu, kur vērojot purvu, veica uzdevumus.

Pasaules lielākā mācību stunda6.a klase skolēni sociālo zinību stunas ietvaros aktualizēja jautājumus par savām vērtībām pasaules nākotnei. Skolēnu uzdevums grupās bija pārrunāt savas un savas ģimenes vērtības. Kad tas bija izdarīts, tad skolēni izveidoja teatralizētu skeču par savām vērtībām pasaules nākotnei. @PasaulesStunda @TheWorldsLargestLesson
25.septembrī, atzīmējot Bērnu tiesību konvencijas 30.gadadienu, Agita Pētersone 2.a klasē vadīja nodarbību, kas aicināja domāt par bērnu tiesībām un pilnvērtīgāku bērnības laiku.
Nodarbībā “Kādu pasauli Tu vēlētos 2030.gadā?” ļāva bērniem izprast un vizualizēt savas dzīves saistību ar globālajiem mērķiem, veidot savu vīziju par globālo mērķu valsti un veikt personīgo apņemšanos globālo mērķu sasniegšanai. Stunda sākās ar alternatīvo spēli, kurā skolēni sasaistīja globālo mērķi ar reālo dzīvi,iejutās dažādās lomās, notika diskusija par līdztiesības lomu. Skolēni noskatījās multiplikācijas filmiņu par globālajiem mērķiem, strādāju grupās un veidoja uz lielajām lapām, ko katra mērķa sasniegšanā varētu darīt, kā arī rakstīja savas apņemšanās šo mērķu sasniegšanai. @PasaulesStunda @TheWorldsLargestLesson

Lietotāja Pumpuru vidusskola attēls.
Lietotāja Pumpuru vidusskola attēls.

ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris7.a klases skolēni pēta ūdeņus un ziedputekšņus Ķemeros

Pasākuma " Zinātnieks Ķemeros" ietvaros 19. septembrī 7.b klases skolēni pētīja Vēršupītes ūdens īpašības un ziedputekšņu daudzveidību. Nodarbības veidojuši Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultātes zinātnieki sadarbībā ar Jūrmalas Domi un Ķemeru nacionālo parku.
trešdiena, 2019. gada 18. septembris


18. septembrī organizācijas Papardes zieds" pārstāvji izglīto 7.a un 7.b klases skolēnus par veselīgu dzīvesveidu pubertātes vecumā.

Jūrmalas 21. Vides pētnieku konkursā 8. klašu komandai - 2. vieta!otrdiena, 2019. gada 17. septembris

ceturtdiena, 2019. gada 12. septembris

Pumpurnieki piedalās Ekoskolu vasaras forumā

Šī gada 16.-18. augustā norisinājās Ekoskolu vasaras forums. Šogad mūsu skolu pārstāvēja 10. klašu skolēni: Madara Hiršfelde, Rendijs Apsītis, Martina Cakula un Matīss Kārlis Ļitvins. Forumā jaunieši dzīvoja ilgtspējigi: ēda veģetāru ēdienu, neizmantoja vienreizlietojamos traukus, taupīja elektrību, škiroja atkritumus un mēģināja radīt pēc iespējas mazāk pārtikas atkritumu. Jaunieši guva jaunas zināšanas no vieslektoriem, uzlaboja savas prasmes publiskajā runā un argumentu veidošanā. Foruma laikā jaunieši mācījās, kā saprotamāk paskaidrot citiem par mūsuplanētas ekoproblēmām. Lai arī citi saprastu, ka, lai kaut kas mainītos, ir jāmainās mums pašiem. Iegūtās jaunās idejas jaunieši centīsies realizēt arī mūsu skolā.